Bir sivil toplum kuruluşu olarak Kalkınma Atölyesi 2004 yılından beri başta çocuk işçiliği olmak üzere sosyal kalkınma çalışmalarında bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren de özellikle göçmenlerin sosyal kalkınmaya katılımını ve toplumsal entegrasyonunu desteklemek amacıyla Barış ve Kalkınma Atölyesi bünyesinde çeşitli program ve projeler uygulamaktadır. Bu programların başında Suriyeli mevsimlik gezici tarım işçileri, Suriyeli göçer ve yarı göçer topluluklar, tarımsal faaliyetlerde çalışan yabancı göçmen işçilere dair projeler gerçekleştirmiştir.