Barış ve Kalkınma Atölyesi, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nde göç, göçmen, yabancı göçmen işçi gibi göçebe ve yarı-göçebe toplulukların sosyal, ekonomik ve sosyal-psikolojik olguları üzerine çoğu saha araştırmasına dayanan sosyal araştırmaların üretildiği bir atölyedir.